Architekt Wrocław www.archiwo.com

archiWO zajmuje się pełną obsługą inwestycji budowlanych. Wykonujemy koncepcje architektoniczne oraz funkcjonalno-przestrzenne, projekty budowlano-wykonawcze, projekty przebudowy, modernizacji oraz adaptacji obiektów. pracownia oferuje: -opracowanie wielowariantowych koncepcji architektonicznych oraz funkcjonalno-przestrzennych obiektów i terenów inwestycyjnych; -kompleksową realizację procedur prawno-budowlanych: opracowanie ekspertyz i opinii technicznych, uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień oraz pozwolenia na budowę

  • Adres URL:
  • http://www.archiwo.com
  • Nazwa firmy:
  • Architekt Wrocław www.archiwo.com

Miniatura strony:

Miniatura Architekt Wrocław www.archiwo.com

Opinie Posty