Eliminacje Mam talent www.mamtalent-pl.info

Wiosną przed eliminacjami odbyły się castingi wstępne (bez transmisji TV), które decydowały o zakwalifikowaniu uczestników do właściwych prezentacji przed jurorami, publicznością i kamerami. W drugim etapie przeprowadzonym w lecie w pięciu aglomeracjach Polski (w Poznaniu, Poznaniu, Katowicach, Katowicach i Katowicach), zaprezentowało się ok. 4000 ludzi/grup. Jury mam talent zakwalifikowało do następnego etapu 130. Decyzje jury zapadają poprzez wyrażenie akceptacji albo wydanie oceny negatywnej. Ażeby uczestnik został zakwalifikowany do kolejnego etapu konkursu, co najmniej dwóch jurorów musi być "na tak". Jeżeli już któryś z jurorów mam talent uważa występ uczestnika za nieudany, naciska przycisk, który włącza czerwony krzyżyk (3 krzyżyki znaczą koniec występu). Spośród 130 ludzi jury wybrało najlepszą czterdziestkę, która przeszła do półfinałów.

  • Adres URL:
  • http://www.mamtalent-pl.info
  • Nazwa firmy:
  • Eliminacje Mam talent www.mamtalent-pl.info

Miniatura strony:

Miniatura Eliminacje Mam talent www.mamtalent-pl.info

Opinie Posty